קידום תיירות פנים בעיר פתח תקווה

מאת: מערכת חדשות פ"ת ראש העיר גרינברג "בעיר אטרקציות רבות שאינן מוכרות לציבור הרחב". בהנחיית ראש העיר, רמי גרינברג, פרסמה החברה לפיתוח פתח תקוה קול קורא לקבלת הצעות מיועצים לצורך מתן ליווי לחברה ולעירייה בכל הקשור לקידום ושיווק אתרי התיירות בעיר פתח תקוה. ההצעות שיוגשו במסגרת הקול קורא יכללו הכנת תכנית אופרטיבית לביצוע, המלצות בדבר […]

עיריית פתח תקווה אימצה את תכנית ברית ערים של פורום ה-15 ומיישמת אותה

מאת: מערכת חדשות פ"ת במסגרת תכנית ברית ערים תאומות של פורום ה-15, ועדת ההיגוי של פתח תקוה לקיימות והתמודדות עם המשבר האקלימי, העמידה לה למטרה מספר פרויקטים המקדמים התייעלות אנרגתית, חיסכון באנרגיה, הפחתת הזיהום, העלאת המיחזור האיכותי ועוד. ראש העיר רמי גרינברג – העומד בראש הוועדה אמר "שמנו לנו למטרה לעמוד בשורה אחת עם הערים […]