לראשונה, פתיחת מסלולי ספורט בחטיבות הביניים בעיר

מאת: מערכת חדשות פ”ת במסגרת התכנון האסטרטגי של החינוך העל יסודי, התקיים הליך מקצועי לבחינת הנושא, והוחלט לאפשר מתן מענים למגוון ענפי הספורט, בפתיחת מסלולי ספורט כבר בחטיבות הביניים החל משנת הלימודים תשפ”ב. הרחבת המענים של ענפי הספורט השונים תאפשר טיפוח מצוינות ברצף שש שנתי ותקדם הישגיות לצד הטמעת ערכים חשובים בחינוך הגופני. האגף לחינוך […]