העירייה תקדם יוזמות לחיזוק ערך הקהילתיות!

ראש העיר רמי גרינברג וחברת המועצה ניבה קפלן החליטו על קדום מס' יוזמות קהילתיות לפיהן העירייה תקדם קול קורא ליוזמה חברתית של סטודנטים, תושבי העיר, במטרה לעודד חשיבה יצירתית בקרב הקהילות בעיר. במסגרת הקול קורא תשתתף הרשות בסכום של עד 5000 ₪ לטובת הפעילות. מטרת היוזמה היא להביא לצימצום פערים חברתיים בין מגזרים והאוכלוסיות השונות, […]

מהפכת פינוי האשפה בפתח תקוה: העירייה מקדמת מערכת פינוי פניאומטית

מינהל שפ"ע והאגף לאיכות הסביבה בעיריית פתח תקוה מקדמים בימים אלו תכנון להקמת מערכת פינוי אשפה פניאומטית אשר תותקן בשכונות החדשות שבהן יוקמו פרוייקטים מתחמיים גדולים. המערכת כוללת רשת צינורות תת קרקעית (כדוגמת מערכת הביוב), אשר דרכם תפונה האשפה בתת לחץ מבתי התושבים ומפחי האשפה הציבוריים לטרמינל שבו תרוכז האשפה בדחסנים גדולים אשר יפונו אל […]