הירשמו לניוזלטר שלנו

הירשמו לניוזלטר שלנו

עירייה

ראש העיר הביא לאישור המועצה את חוק העזר העירוני החדש למניעת זיהום אוויר

בימים אלה השלים ראש העיר רמי גרינברג את הכנת חוק העזר העירוני למניעת זיהום אוויר, אשר צפוי לעבור בישיבת המועצה הקרובה (28.1). החוק החדש נותן מענה מקיף למניעת מפגעי זיהום האוויר והריחות הקיימים בתחומי הרשות ומבטל את חוק העזר למניעת זיהום אוויר התשמ"ח – 1988. מטרת העל בחוק העזר העירוני החדש המוצע הינה להביא לשיפור איכות האוויר ברחבי העיר, למנוע ולצמצם את זיהום האוויר, בין השאר על ידי קביעת חובות ואיסורים בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת, והכל לשם הגנה על חיי התושבים בעיר, בריאותם ואיכות חייהם.

חוק העזר העירוני למניעת זיהום אוויר הישן (1988), מתייחס במהותו לזיהום הנגרם משריפת דלק ופחם לייצור אנרגיה ואילו החוק החדש מתייחס למפגעי הזיהום הרלוונטיים לימנו תוך מתן כלים מעשיים לרשות לאכוף את המפגעים.

על פי החוק החדש קיים בין היתר איסור שימוש בהסקת עץ, דרישה מבעל עסק או מפעל לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת זיהום אוויר – לרבות שימוש בטכנולוגיה מתאימה ואחזקה נאותה של מתקני הייצור, דרישה מבעל עסק להגיש לרשות תכנית למניעת זיהום אוויר, נקיטת אמצעים למניעת ריח בלתי סביר אשר יאושרו ע"י ראש העיר ונקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר מחצרי מפעלים ומאתרי בניה. בנוסף, כאשר קיים חשש למפגעים, על פי החוק החדש בעל העסק יהיה חייב לבצע ניטור פליטה או דיגום אוויר בחצר העסק או המפעל בתוך זמן סביר ובמידה כי המדידות יצאו חריגות, יידרש בעל העסק לתקן את החריגות בתוך 30 יום ולבצע דגימה חוזרת אשר תועבר לראש העירייה או למפקח על התחום.

לצד הפעולות אותן נדרשים לבצע בעלי העסקים והמפעלים כדי למנוע את זיהום האוויר או מפגעי הריח בתחומם, עליהם לעמוד בשורה של התחייבויות כלפי הרשות והעומד בראשה, רמי גרינברג. החוק מורה בין היתר לבעל העסק לאפשר לראש העירייה או למפקח מטעם הרשות להיכנס בכל עת לתחומו כדי לברר אם קוימו הוראות חוק העזר. בנוסף, במידה ולא קוימו הוראות החוק ובעל העסק לא פעל כמתבקש, תהיה העירייה רשאית לבצע את הפעולה הדרושה כדי למנוע את מפגעי האוויר והריח ולחייב את בעל העסק בהוצאות הכרוכות בכך.

בדברי ההסבר לחוק העזר נכתב כי "נוכח התפתחויות שונות בנושא מניעת זיהום האוויר בשנים האחרונות, נדרשה העירייה לחקיקתו של חוק עזר נפרד ועצמאי בתחום זה, תוך התאמתן של הוראות החוק הקודם והוספת התייחסויות לנושאים אשר לא בא זכרם בהוראות החוק הקודם או שלא הוסדרו כראוי, בשים לב להתפתחויות בתחום מניעת זיהום האוויר בימינו."

ראש העיר רמי גרינברג: "לנוכח המציאות המשתנה ולאור העובדה כי יש לחדש את חוק העזר למניעת זיהום אוויר ומפגעי ריח, יוגש למועצת העיר חוק עזר עירוני חדש אשר צפוי לתת מענה מקיף אל מול המפגעים הקיימים. חוק העזר העירוני צפוי לספק כלי נוסף ומשלים עבור הרשות בנושא זה. בריאות התושבים נמצא בראש סדר היום העירוני וכפי שניתן להבין מפעילות הרשות באיזור התעשייה סגולה, מפגעי האוויר והריח מטופלים ביתר שאת."

מאמרים נוספים
מאמרים נוספים
מאמרים נוספים
מאמרים נוספים
עשו לנו לייק
עקבו אחרינו
הירשמו לניוזלטר
דילוג לתוכן